Hayatın Fiziği

Hayatın Fiziği

19 Kasım 2017 0 Yazar: admin

Fizik Nedir?

Kısa Cevap ;

Aklınızın alabileceği veya alamayacağı bütün herşey (kimi bilim adamlarına göre bknz. Metafizik dışındaki olgular bütünü).

Uzun Cevap ;

Kısa cevap böyleyse uzun cevap kim bilir nasıldır dediğinizi duyar gibiyim. Aslında uzunluk veya kısalık ölçüleri göreceli bir kavramdır diyebilmekle beraber bu cümleyi uzattıkça uzatabiliriz derken bile kendi göreceliğimizden bahsederiz -Konuyu çok dağıtmadan asıl yere geri dönsek daha iyi olur- . Fizik görüp de hissedemediğimiz, hissedip de duyamadığımız, duyup da anlayamadığımız veya anlamak istemediğimiz bütün mikro alemden makro aleme kadar olup biten veya hala devam eden herşey fiziğin konusu içerisinde kendine bir yer edinir. Fakat öyle umuyorum ki fizik bütün bunları nasıl tek başına inceliyor sorusundan dolayı belirli alt bilim dalları ortaya çıkmış olmalı… Uzay veya halk arasında gök konusunu inceleyen alt dal Astronomi, görünen ışık ve türevlerini inceleyen alt dal Optik ve benzerlerini örnek olarak verebiliriz…

Fiziği Nasıl Sevebiliriz?

Aslında bunu Fiziği Nasıl Sevmeyebiliriz? türünden sorsaydık belki daha doğru olurdu.

Fizik ile ilk tanışmalarımız ve tanışıklığımızın sona ermesi ülkemizde yaklaşık kısacık dört sene içerisinde olup biter. Ortalama olarak bu dört senenin başlangıcını lisenin ilk yılı olarak kabul edebiliriz (bazı durumlarda ortaokulda öğrenimine başlanan fen dersi de kabul edilebilmektedir.). 9. Sınıfta başladığımız bu ders, ya hayatımızın süsü ya da hayatımızın kabusu olmak üzeredir. Fiziğin kabus olarak görülebilmesi için ilk yazılıdan kimilerine göre 100 üzerinden 49,5 almak yereterli olmaktadır. Halbuki fiziğin sadece lise yıllarında veya mühendislik vb. bölümlerinde okutulan bir olgu olmadığını kendi kendimize öğretmemiz ve göstermemiz gerekir. Peki ya bunu nasıl yapabilirim? dediğinizi duyar gibiyim… Fizik; sabah yataktan kalkmamızı (biyofizik) , tuvalette ayna karşısında elimizi yüzümüzü yıkamamızı (optik) , daha sonrasında saate bakıp geç kaldığımızı anlamamızı (mekanik) ve hemen arabaya binip işe gitmemizi (mekanik veya araba elektrikli ise manyetizma ☺) ve işe gidergen önümüze çıkan bir kaplumbağa yüzünden aniden frene basmamızı (sürtünme sonucu açığa çıkan ısı olarak ; termodinamik) , kısaca herşeyimizin olmasını sağlayan fiziğin ta kendisi değildir de nedir…

Fiziği seviyorum çunkü hayatımı seviyorum…

Parçanın ana düşüncesi; Eğer düşünmeyi seversek hayatımızı, hayatımızı seversek de fiziği dolaylı yoldan da olsa sevmiş ve benimsemiş oluruz…